Ośrodek Terapii

Serwis ten został stworzony przez Ośrodek Terapeutyczny Kobiece Dusze. Oferujemy kompleksową pomoc psychologiczną osobom w toksycznych zwiazkach. Są to porady psychologiczne, psychoterapia, rozwój osobisty, warsztaty psychologiczne, porady psychologiczne przez internet. Kierujemy go głównie do kobiet, choć ten rodzaj uzależnienia dotyczy również mężczyzn.

 

Cel nadrzędny.

Założyłam Ośrodek Terapii Kobiece Dusze, aby pomóc Ci odnaleźć drogę do miłości, która pozwoli Ci pokochać siebie, Twoje dzieci, Twojego partnera oraz Twoich rodziców. Chcemy pomóc Ci uwierzyć, że przytomna miłość, oparta na szacunku, jest możliwa. Ten serwis jest i będzie pełen pomysłów i strategii, które pomogą Ci stawać się kobietą twórczą i pełną życia, kreatywną i spełnioną. Kobietą, która odnajdzie drogę dla wyrażenia własnej duszy i zechce się tym dzielić z innymi ludźmi.

Inne cele.

Istotnym celem Ośrodka jest podejmowanie działań pozwalających na wyjście z izolacji spowodowanej toksycznym wstydem i umożliwienie poszerzenia kontaktów o osoby, które potrafią dawać sobie wsparcie. Ważne jest dla nas by pomoc docierała równieżÂ do osób, które mają trudną sytuację materialną. Poprzez współpracę z licznymi ośrodkami umożliwiamy kontakt ze specjalistami rozumiejącymi istotę uwikłania w związek.

Podejmowane działania.

Wśród  działań Ośrodka wymienić należy:

- organizację warsztatów i szkoleń, a także poradnictwa i konsultacji psychologicznych dla osób uwikłanych w związek;

- prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet uzależnionych od miłości;

- współpraca z mediami w celu upowszechnienia wiedzy na temat uzależnienia od miłości;

- popularyzacj wiedzy psychologicznej dotyczącej poprawy jakości swojego życia;

- wspieranie wszelkich inicjatyw zbieżnych z celami Ośrodka.

 

 Zespół

 

Alicja Grabska – założycielka Ośrodka Kobiece Dusze, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia /nr upr. 499/, ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku. Licencjonowany praktyk NLP /licencja wydana przez Christina Hall NLP Meta-Master/. Terapeuta I Stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Trener PTP. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od ponad 10 lat pomaga osobom uwikłanym w trudne związki, ma bogate doświadczenie w pracy z syndromem DDA i DDD. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Aktualnie współpracuje z placówkami prowadzącymi ambulatoryjną opiekę psychiatryczną – Poradnią Zdrowia Psychicznego w Tczewie i Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Żukowie. Współpracuje z MGOPS w Gniewie, Wydziałem Interwencji Kryzysowej w Tczewie, Poradnią Uzależnień w Wejherowie i Stowarzyszeniem „Agape” w Szawałdzie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 Joanna Kołodziejczak Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka wielu szkoleń, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie) i Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt (w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie). Aktualnie związana zawodowo z NZOZ-em Ośrodkiem Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie (woj. Pomorskie) www.osrodekterapii.zukowo.pl Prowadzi terapie indywidualne, warsztaty, maratony przede wszystkim dla osób współuzależnionych, DDA, DDD, doświadczających przemocy, uwikłanych w toksyczne związki. Pracuje w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Współpracuje z dwumiesięcznikiem "Zyj długo".www.zyjdlugo.pl

 Pracujemy pod stałą superwizją.

 

Psychoterapeutów zajmujących się pomaganiem osobom uwikłanym w związki zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.

Osoby, które są zainteresowane różnymi działaniami związanymi z poprawą jakości życia kobiety /kosmetyczki, fryzjerki, wizażystki, prawniczki, trenerki fitnes, masażystki, i inne profesje/ zapraszam do współpracy.

 

Alicja Grabska

Właścicielka Ośrodka Terapeutycznego Kobiece Dusze

 więcej informacji na stronie www.bolidusza.pl

 

Dodano 26-07-2011 prez Admin